Zajęcia taneczne dla dzieci

Grupa tancerzy

Zajęcia taneczne dla dzieci

by Marcin

“Ucz się tańczyć, w przeciwnym razie nie będą aniołowie wiedzieć, co z tobą począć, człowiecze!”
~św. Augustyn

Uczestnictwo dzieci w zajęciach tanecznych obfituje w rozmaite korzyści. Niezależnie od wybranego stylu – czy będzie to taniec towarzyski, taniec ludowy, taniec klasyczny, taniec nowoczesny czy taniec współczesny – niesie on ze sobą wiele wspaniałych chwil, wzniosłych przeżyć, ale przede wszystkim – mnóstwo walorów edukacyjnych. Rozwija on jednocześnie 3 najważniejsze przestrzenie życia – gibkość ciała, bystrość umysłu i wrażliwość ducha.

Zapisanie dzieci na taneczne zajęcia grupowe albo indywidualne lekcje tańca ma dobry wpływ na jego bieżący rozwój i przyszłe życie, jako dorosłego człowieka. Przez połączenie w jednej dyscyplinie walorów rozwojowych, edukacyjnych i rozrywkowych taniec staje się pożądanym elementem życia dzieci, młodzieży i dorosłych.

Bez wątpienia taniec rozwija kondycję fizyczną. Regularne branie udziału w próbach buduje wytrwałość, wytrzymałość, znakomicie ćwiczy układ krwionośny i serce oraz pobudza układ oddechowy. Poprzez naukę kroków i układów choreograficznych kształtują się zdolności psychomotoryczne oraz koncentracja i pamięć. Koordynacja, kontrolowanie własnego ciała i współpraca mięśni z układem nerwowym nabyte podczas lekcji tańca pozwalają unikać ciężkich kontuzji poprzez szybsze reagowanie na na przykład utratę równowagi.

Uczestnictwo w zajęciach tanecznych kształtuje niezłomny charakter. Wielomiesięczne próby prowadzące do perfekcyjnego wykonania koncertu czy spektaklu uczą wytrwalości, wyciągania wniosków z porażek i upadków oraz żelaznej konsekwencji. Towarzyszące temu uwagi instruktorów na temat wysokiej estetyki i precyzji wykonywania ruchów tanecznych dodatkowo pobudzają zmysły, by osiągać najwyższą jakość prezentacji.

Taniec uczy współpracy, współdziałania z pozostałymi uczestnikami zajęć. W cyklu zajęć wzrasta odpowiedzialność za partnera oraz za grupę, poczucie własnej wartości i pewności siebie. Rozwija się orientacja w przestrzeni, świadomość własnego ciała i dyscyplina. Wdrażana jest także wiedza teoretyczna – o historii tańca, o jego pochodzeniu, o historycznych i geograficznych uwarunkowaniach oraz o tradycji.

Nieodzownym elementem zajęć tanecznych jest także zabawa. Poprzez bycie w ruchu przez dłuższy czas w organizmie wytwarzają się endorfiny, zwane hormonem szczęścia. Są one źródłem dobrego samopoczucia i reduktorem stresu. Przebywanie z rówieśnikami, wspólna praca nad choreografią i elementami tańca integrują grupę i przyczyniają się do zdrowego wzrostu dziecka.

Taniec obniża stres, dotlenia organizm, przedłuża życie. Uczestnictwo w rozmaitych wyjazdach, zawodach, przeglądach i konkursach wszechstronnie ubogaca uczestników. Nawiązują się nowe znajomości, które owocują przez całe życie.

Zachęcamy do tanecznej edukacji zarówno dzieci jak i dorosłych. Jest to doskonały sposób na oderwanie się od codzienności szkolnej i pracy, aby uzyskać zdrowy balans w każdym obszarze swojego życia.

Marcin

Jesteśmy w 100% odpowiedzialni za swoje dzieci - ich wzrastanie, rozwój, wychowanie i w efekcie funkcjonowanie w dorosłym świecie.