Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – jakie korzyści można dzięki nim uzyskać?

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – jakie korzyści można dzięki nim uzyskać?

by Marcin

Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne stanowią idealne uzupełnienie podstawowego materiału edukacyjnego, przyswajanego przez dzieci w szkole. Przynoszą wiele korzyści ogólnorozwojowych, a jednocześnie sprawiają najmłodszym wiele radości.

Pogłębianie wiedzy i kreatywne spędzanie czasu

Poza zdobywaniem zupełnie nowej wiedzy i pogłębianiem zainteresowań, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach dziecko zyskuje okazuję do spędzenia wolnego czasu w aktywny i kreatywny sposób. Jego dorastanie wzbogaca się o nowe doświadczenia, które skutecznie stymulują rozwój psychofizyczny, usprawniają zdolności manualne i poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową. Program pozalekcyjny jest odpowiednio urozmaicony, dzięki czemu dzieci chętnie angażują się w prezentowane ćwiczenia, gry i zabawy. Duża różnorodność przyswajanego materiału pozytywnie wpływa także na koncentrację i ogranicza ryzyko znużenia, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci o wysokim ilorazie inteligencji.

Współpraca i zdrowa rywalizacja

Uczęszczając na zajęcia dodatkowe, dziecko zyskuje umiejętność radzenia sobie w wielu różnych sytuacjach. Zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwala mu na lepsze i szybsze przystosowanie się do realiów szkolnych lub przedszkolnych. Program pozalekcyjny realizowany jest w zajęciach grupowych (np. zajęcia sportowe dla dzieci), co przyczynia się do wykształcenia u dzieci zdolności rozpoznawania potrzeb rówieśników. Systematyczny udział w zabawie połączonej z edukacją, daje małym uczestnikom możliwość współpracy oraz rywalizacji. Uczą się zarówno ustępować, jak i walczyć o swoje, co okazuje się kluczowe w prawidłowym rozwoju jedynaków oraz dzieci nieśmiałych.

Rozwój umiejętności społecznych

Oswajając się z towarzystwem rówieśników, dzieci są w stanie wykształcić w sobie zdolność do szybkiego nawiązywania kontaktów. Stają się bardziej samodzielne i uniezależnione od obecności rodziców, co przyczynia się do wykazywania większej inicjatywy także podczas zajęć w szkole. Udział w spotkaniach pozalekcyjnych ma jednocześnie niebagatelny wpływ na rozwój inteligencji emocjonalnej. Dziecko lepiej identyfikuje emocje swoje oraz innych, a także adekwatniej reaguje na napotykane sytuacje i okoliczności. Zyskując zdolności społeczne i rozwijając empatię jeszcze w okresie dzieciństwa, młody uczestnik bogatego programu zajęć ma szansę wyrosnąć na tolerancyjnego oraz wrażliwego na potrzeby innych człowieka.

Bogaty wybór zajęć dodatkowych

Dodatkowe zajęcia są bardzo różnorodne, dzięki czemu można łatwo dopasować je do zainteresowań każdego dziecka. Systematyczne uczestnictwo w lekcjach językowych, zajęciach muzycznych, teatralnych czy sportowych uczy także planowania, organizacji czasu oraz punktualności. Realizując swoje pasje i poznając nowych przyjaciół, maluch zyskuje szansę znalezienia własnej przestrzeni – w której będzie mógł zrelaksować się po szkole i poczuć swobodnie. Pewność siebie buduje w nim pozytywne nastawienie, wywołane osiąganiem małych sukcesów, motywacją oraz zaangażowaniem. Zyskuje również wiarę we własne możliwości – niezależnie od wybranej dziedziny zajęć dodatkowych.

Marcin

Jesteśmy w 100% odpowiedzialni za swoje dzieci - ich wzrastanie, rozwój, wychowanie i w efekcie funkcjonowanie w dorosłym świecie.