Dodatkowe zajęcia językowe dla dzieci – co warto o nich wiedzieć?

Nauka języków

Dodatkowe zajęcia językowe dla dzieci – co warto o nich wiedzieć?

by Marcin

Znajomość języków obcych jest praktycznie niezbędna we współczesnym świecie. Edukacja dzieci w tym zakresie przynosi wiele korzyści, dlatego warto rozpocząć ją jak najwcześniej. Zdolność porozumiewania w obcym języku przyda się najmłodszym niemal na każdym kroku – w szkole, w internecie i na wakacjach, a w przyszłości także na rynku pracy. Dlaczego warto zapisać dziecko na dodatkowe zajęcia językowe?

Jak wygląda nauka języków obcych dla dzieci?

Nauka języków obcych ma niezwykle pozytywny wpływ na wiele aspektów ogólnorozwojowych u dzieci. Przyswajając podstawy gramatyczne i językowe w nieznanych dotąd formach, mały uczeń może rozwinąć szereg cennych umiejętności umysłowych. Efektywność nauki zwiększają m.in. ćwiczenia zapamiętywania i koncentracji, jednak metody edukacyjne nie opierają się wyłącznie na tradycyjnym programie lekcyjnym. Najmłodsze dzieci poznają język nie tylko poprzez skojarzenia, przyswajanie słówek i konstruowanie zwrotów, ale przede wszystkim aktywną zabawę w towarzystwie rówieśników.

Jakie korzyści daje dziecku znajomość obcego języka?

Nauka obcego języka poszerza horyzonty dzieci. Najmłodsi zyskują w ten sposób świadomość istnienia innych państw, społeczeństw oraz kultur, a także wiedzę na temat ich różnorodności. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego zapewnia również lepszy start w przyszłość edukacyjną i zawodową. W początkowym etapie nacisk edukacyjny położony jest przede wszystkim na komunikację, która znacząco ułatwia poznawanie gramatyki w późniejszym wieku. Dziecko zyskuje w ten sposób najlepsze podstawy do bardzo dobrego opanowania praktycznie każdego języka. Wczesne rozpoczęcie przygody z nauką daje też okazję do wypróbowania zdobytych umiejętności w praktyce. Dzieci mogą bez oporów, zahamowań i skrępowania korzystać z obcojęzycznego słownictwa, z czasem popełniając coraz mniej błędów.

Kiedy najlepiej zacząć naukę?

Największe szanse na przyswojenie obcego systemu dźwiękowego mają dzieci w wieku przedszkolnym. Dysponują one naturalnymi predyspozycjami do nauki – młode aparaty mowy nie są jeszcze do końca wykształtowane, a tym samym bardziej elastyczne. Przyswajanie języków pozostaje bardzo efektowne w początkowych siedmiu latach życia – w tym okresie wykształcają się także komórki nerwowe wpływające na rozpoznawanie dźwięków oraz narządy słuchu. Na tym etapie dzieci doskonale radzą sobie z opanowaniem naturalnego akcentu, właściwej intonacji oraz prawidłowej wymowy.

Gdzie organizowane są takie zajęcia?

Liczba placówek, które oferują lekcje nauki języka obcego dla najmłodszych stale się powiększa. Zajęcia udostępniane są zarówno przez profesjonalne szkoły i przedszkola językowe, jak i miejscowe domy kultury czy świetlice. Liczba godzin lekcyjnych uzależniona jest od zakresu zajęć, wieku małych słuchaczy oraz wybranego języka – do najpopularniejszych należą m.in. język angielski dla dzieci, niemiecki, francuski i hiszpański. W zależności od potrzeb, rodzice mogą też zdecydować się na zorganizowanie lekcji prywatnych – oferowanych przez mobilnych pedagogów i lektorów, których cechuje prawdziwa pasja nauczania.

Marcin

Jesteśmy w 100% odpowiedzialni za swoje dzieci - ich wzrastanie, rozwój, wychowanie i w efekcie funkcjonowanie w dorosłym świecie.